Strategisch meerjarenplan

Een strategisch meerjarenplan (SMP) voor China als uitbreiding van de internationaliseringsnotitie is een belangrijk onderdeel van uw Chinabeleid. Een dergelijk plan is zowel van belang voor de lokale overheden die reeds banden zijn aangegaan, als diegenen die hier naar op zoek zijn. Een SMP geeft een richtlijn, draagt bij aan continuïteit, creëert de mogelijkheid tot goede evaluaties en geeft antwoord op vragen als:

  • Welke focus dient te worden aangebracht binnen de samenwerkingsovereenkomst?
  • Hoe draag je deze focus uit en welke middelen kan je hiertoe implementeren?
  • Wat is de betekenis van dergelijke banden in beide landen en hoe kan je een dergelijke relatie het beste onderhouden?
  • Hoe betrek je de verschillende belanghebbenden in de regio bij deze band en hoe creëer je betrokkenheid voor de lange termijn?
  • Wat zijn de mogelijkheden t.a.v. clustervorming, samenwerking en netwerken?

Vraag ons vrijblijvend naar een uitgebreide Terms of Reference (ToR) voor een Strategisch Meerjarenplan voor uw China-beleid.