Overheidsrelaties

Om investeringen en samenwerking te faciliteren zijn veel Nederlandse lokale overheden vriendschaps-, zusterprovincie- of stedenbanden aangegaan met Chinese counterparts, en velen denken erover dit voorbeeld te volgen. 

Maar hoe vind je de juiste partner? En hoe zorg je voor een succesvolle en duurzame invulling van een dergelijke relatie voor de lange termijn, die enerzijds aan de wensen van de verschillende belanghebbenden in de stad, provincie of regio tegemoet komt en anderzijds kansen schept voor het lokale bedrijfsleven? 

Equimira heeft jarenlange ervaring uit de eerste hand met dergelijke relaties (waaronder de banden tussen de provincies Utrecht en Guangdong, de provincie Zuid-Holland met zowel de provincie Hebei als met Shanghai Pudong).

Als u van plan bent een dergelijke relatie aan te gaan met een Chinese partner, of wanneer u een intensievere, efficientere of andere invulling wilt geven aan uw bestaande band, neem dan contact met ons op.