Delegaties naar China

Elk jaar reizen er vele Nederlandse delegaties naar China, voor beleefdheidsbezoeken aan hun counterparts, factfinding trips, of het behartigen van zakelijke belangen en het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. De organisatie van dergelijke reizen inclusief de inhoudelijke programma's in China is complex.

Sinds 1995 zijn de partners van Equimira betrokken geweest bij de organisatie, programmering en begeleiding van meer dan 100 zakelijke- en overheidsdelegaties, van klein tot groot, sectorgericht of multisectoraal, van midden- en kleinbedrijf tot brancheorganisaties, van B&W tot Minister-President, vanuit China naar Europa of vanuit Nederland naar China. Equimira begrijpt daarom als geen ander hoe je een succesvol bezoek moet programmeren, organiseren en begeleiden.

In samenspraak met de Nederlandse partij stellen wij een programma samen waarbij elke deelnemer aan de reis een programma op maat krijgt, inclusief individuele matchmaking indien gewenst. In de praktijk komt dit er op neer dat naast het gezamenlijke programma ook tijdelijke individuele trajecten worden gevolgd.

Onze reizen zijn all-inclusive (in Nederland: individuele bezoeken meereizende bedrijven en kennisinstellingen, verzorging van visa, voorbereidingsbijeenkomst, (zakencultuur- en/of protocol training indien gewenst). In China: de gehele reis inclusief reis, verblijf, programma). De reizen worden aangemeld bij de RVO waardoor de deelnemers aan de handelsmissie gebruik kunnen maken van de RVO-missievouchers, waardoor een bedrag van maximaal € 1500,00 kan worden vergoed.