Bedrijfsvestiging

Equimira heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van verschillende bedrijfsvormen (Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE), Joint Ventures (JV), Representative Offices (RO) in China, en kan assisteren vanaf de eerste stap tot aan de fase na het opzetten van een bedrijf.

Voorbereidende fase:
- uitvoeren van juridisch onderzoek
- advisering t.a.v. verschillende bedrijfsvormen
- onderhandelingen met potentiële partners
- contractbeoordeling en -herziening t.a.v. lease/ land (gebruiks)rechten

Oprichtingsfase:
- schrijven, beoordelen en herzien van relevante documentatie
- zorg dragen voor alle registratieprocedures

Post-oprichtingsfase
- juridisch advies t.a.v. lopende zaken
- advies t.a.v. ‘Company Compliance’; voldoen aan wet- en regelgeving